Internationaal Kinderfestival

Zorgen over voortbestaan Internationaal Kinderfestival Weert

Brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, leden van de raad én externe relaties van het Internationaal Kinderfestival Weert

—————

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de Raad en externe relaties,

De werkgroep van het Internationaal Kinderfestival Weert (IKF) maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van het Internationaal Kinderfestival.

Tot grote verbazing en teleurstelling zijn zeer recent ondergetekende zeer betrokken werkgroepleden van het Internationaal Kinderfestival Weert op niet-democratische wijze door de voorzitter van Stichting Turks Cultureel Centrum buitenspel gezet.

Tijdens de evaluatie van het Internationaal Kinderfestival 2022, die niet geheel soepel is verlopen, heeft de voorzitter van Stichting Turks Cultureel Centrum zich teruggetrokken uit de werkgroep van IKF Weert. De werkgroep die nog altijd actief is gebleven bestaat uit ondergetekende leden en wordt daarnaast bijgestaan door een grote groep bevlogen vrijwilligers met verschillende nationaliteiten.

In november en december 2022 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente Weert en Punt Welzijn en de betrokken partijen die deel uitmaken van de organisatie Internationaal Kinderfestival. Dit heeft echter niet geleid tot een bevredigende uitkomst.

Daarnaast is tijdens het overleg in december ter sprake gekomen dat leden van Stichting Turks Cultureel Centrum eenzijdig en zelfstandig bezig zijn met de voorbereidingen voor een kinderfestival. Hierover zijn de andere vrijwilligers van de werkgroep niet eerder in kennis gesteld. Pogingen van ondergetekenden om met de leden van Stichting Turks Cultureel Centrum in gesprek te gaan zijn gestrand op zwijgen van hun zijde.

Werkgroep International Kinderfestival Weert heeft de Stichting Behoud van Beleving gevraagd om in hun naam een aanmelding en vergunningaanvraag te doen om het Internationaal Kinderfestival voort te laten bestaan. Op 21 november 2022 is een vooraankondiging gedaan en op 4 februari jl. is de vergunningaanvraag ingediend. De werkgroep is nog altijd in afwachting van een reactie op deze aanvraag.

Meer dan vijftien jaar hebben vrijwilligers zich ingespannen een Internationaal Kinderfestival Weert neer te zetten dat ver buiten de grenzen van Weert bekendheid geniet en dat kinderen en hun ouders uit alle delen van de wereld samenbrengt om met elkaar cultuur te beleven zonder dat nationaliteit hierin een rol speelt! Zo’n prachtig evenement mag, zeker in deze tijd van polarisatie en individualisering, niet verloren gaan. Wij betreuren de ontstane situatie zeer en hopen dat u en ook de beleidsmakers van de gemeente Weert de verantwoordelijkheid in deze neemt.

Dit schrijven is vooral bedoeld om kenbaar te maken dat onderstaande leden van Werkgroep Internationaal Kinderfestival Weert zich distantiëren van alle activiteiten die de Stichting Turks Cultureel Centrum voornemens is te organiseren. Daarnaast vragen we uw aandacht voor de ontstane problematiek.

Wij zijn voornemens het Internationaal Kinderfestival Weert in het belang van de Weerter kinderen voort te zetten op een manier die aansluit bij de doelstelling zoals deze door de gemeente Weert is geformuleerd.

Met vriendelijke groet,

Herman Litjens, Mark Vialle, Malika Zaaboul, Jamila Belmouden, Nico Pattinaya en vele andere betrokken vrijwilligers.

Laatste nieuws

Bantopa
Dit jaar geen Bantopa Party in Weert
Wieërt A-laaif
Terugblik Wieërt A-laaif 2023
Wieërt A-laaif
Vastelaovendj 2024 samen in hartje Weert
Weert Swingt
Weert Swingt op vrijdag 3 november